Skip links

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde diensten bij rose coaching.
Het is officieel en nodig zodat we allebei weten waar we aan toe zijn. Het zorgt voor duidelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van rose
coaching.
Rose coaching is een eenmanszaak gevestigd aan de Stroomwal 6 te Heemskerk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73464538.AlgemeenIk ga er vanuit dat u, voordat u diensten afneemt van rose coaching, kennis genomen heeft van deze algemene voorwaarden.Kennismakingsgesprekken van 30 minuten worden online gevoerd met behulp van een programma als Teams, Skype, Zoom of vergelijkbaar.
Sessies van twee uur kunnen zowel online als fysiek in mijn praktijkruimte gevoerd worden.Alle informatie die gedeeld wordt en alles wat gezegd of besproken wordt, valt onder mijn beroepsgeheim. Het staat u zelf vrij om de inhoud van uw ervaring en resultaat te delen met anderen.AfsprakenIk probeer naar u mijn beste kunnen te coachen. Als ik, om welke reden dan ook, het idee heb dat ik niet de juiste coach voor u ben, dan geef ik dat aan. Als u dat wenst, breng ik u graag in contact met een collega PMA coach die, naar mijn inschatting, meer geschikt voor u kan zijn.U ontvangt bevestigingen van afspraken per e-mail.
Als u na ons kennismakingsgesprek verdere diensten van rose coaching af neemt, dan wordt u
gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten ontvangt u digitaal. De ingevulde vragenlijsten stuurt u minimaal twee werkdagen voor onze volgende afspraak aan mij terug. Op deze manier kan ik mij goed voorbereiden en daarmee u goed coachen. Tijdens het pakket “van moeten naar willen” vraag ik u in totaal drie maal vragenlijsten in te vullen. Daarmee kunnen we uw groei bewust volgen.Voor een optimale begeleiding kunnen wij tussen de sessies contact houden via WhatsApp of e-mail. Samen spreken we af wat voor u het meest prettige is.

Algemene voorwaarden d.d. 3 april 2022

BetalingNa onze eerste afspraak stuur ik u per e-mail mijn factuur. Het volledige bedrag moet u binnen 7 dagen aan mij voldoen. U maakt het bedrag van de factuur zelf over op
rekeningnummer NL64RABO0377236462 t.n.v. rose coaching.
U vermeldt altijd het factuurnummer.Als u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren annuleert, of als u niet op een afspraak verschijnt, dan breng ik u de gereserveerde tijd bij u in rekening.Pakketten en tarievenVoor een mooie groei start ik altijd met het pakket “van moeten naar willen” aan.
Als vervolg kunt u kiezen voor losse sessies, vervolgpakketten met twee of vier sessies.
Het tarief voor het pakket “van moeten naar willen” staat vermeld op de website van rose-coaching. De overige tarieven kunt u, indien gewenst, per e-mail toegestuurd krijgen.BetwistingKlanten van rose-coaching behalen zeer bevredigende resultaten. Echter, resultaten zijn altijd de uitkomst van de samenwerking tussen u als klant en mij, rose-coaching. Mocht u niet tevreden zijn over het resultaat dat u behaalt of u bent ontevreden over de methode die ik gebruik, dan is het niet mogelijk om verhaal te halen. Door de samenwerking tussen u als klant en mij, rose-coaching, is het resultaat namelijk ook sterk afhankelijk van uw inzet, inspanning en motivatie.OverigIk ben een erkende PMA practioner. Mijn licentie code is PMA.31.602236.
Door het achterlaten van uw mailadres op www.rose-coaching.nl of door die toe te sturen aan info@rose-coaching.nl gaat u ermee akkoord dat ik uw mailadres toevoeg aan mijn mailbestand. Vanuit dat bestand kan ik benaderen met nieuwsbrieven. Als u dit niet langer wenst, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@rose-coaching.nlRose-coaching maakt gebruik van de PMA coaching- en vraagtechniek. Rose-coaching geeft geen medische adviezen, stelt geen diagnoses en schrijft geen medicatie of wijziging van medicatie voor. Dat zijn zaken die voorbehouden zijn aan bijvoorbeeld een arts of een psycholoog.
Als klant heeft u zelf de verantwoordelijkheid om vooraf advies in te winnen bij bijvoorbeeld een arts of psycholoog, als u twijfelt of het in uw geval raadzaam of verantwoord is om diensten af te nemen bij rose-coaching. Het afnemen van diensten/het deelnemen aan sessies, is volledig op eigen risico en verantwoording.page2image41075648 page2image41075840 page2image41076032

Algemene voorwaarden d.d. 3 april 2022